Thứ 2 - Thứ 7 08.00 - 18.00 (+84)28 3886 8986

Nhà thờ lớn St Patrick
chia sẻ

Nhà thờ lớn St Patrick