Tuyển dụng

1. ĐIỀU HÀNH TOUR OUTBOUND (SL: 3)

Hình thức: toàn thời gian cố định

Khu vực: Hồ Chí Minh | Hà Nội

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

Mức lương: thoả thuận

2. ĐIỀU HÀNH TOUR INBOUND (SL: 2)

Hình thức: toàn thời gian cố định

Khu vực: Hồ Chí Minh | Hà Nội

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

Mức lương: thoả thuận

2. ĐIỀU HÀNH TOUR INBOUND (SL: 2)

Hình thức: toàn thời gian cố định

Khu vực: Hồ Chí Minh | Hà Nội

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

Mức lương: thoả thuận

3. NHÂN VIÊN VISA (SL: 4)

Hình thức: toàn thời gian cố định

Khu vực: Hồ Chí Minh | Hà Nội

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

Mức lương: thoả thuận

4. MARKETING ONLINE (SL: 1)

Hình thức: toàn thời gian cố định

Khu vực: Hồ Chí Minh | Hà Nội

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

Mức lương: thoả thuận

5. DESIGNER (SL: 1)

Hình thức: toàn thời gian cố định

Khu vực: Hồ Chí Minh | Hà Nội

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

Mức lương: thoả thuận

6. ENGLISH CONTENT WRITER (SL: 1)

Hình thức: toàn thời gian cố định

Khu vực: Hồ Chí Minh | Hà Nội

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

Mức lương: thoả thuận