39.900.000đ

6 ngày 5 đêm

Thủ đô TOKYO - Núi Phú Sỹ - NAGOYA - Cố đô KYOTO - OSAKA - ROHM THEATER KYOTO Show
71.900.000đ

11 ngày 10 đêm

NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC - LAS VEGAS 11 ngày 10 đêm
38.900.000đ

5 ngày 4 đêm

Du lịch Úc - Thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun