Tours List

39.390.000đ

5 ngày 4 đêm

Địa điểm: Sydney - Canberra
Khởi hành: 22/03-26/03/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
48.550.000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Sydney - Melbourne
Khởi hành: 13/03 - 19/03/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
68.900.000đ

10 Ngày 09 Đêm

Địa điểm: VƯƠNG QUỐC ANH - SCOTLAND
Khởi hành: 23/04; 18/06; 16/07; 20/08/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
47.390.000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Melbourne - Sydney
Khởi hành: 13/09 - 19/09/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
47.390.000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Melbourne - Sydney
Khởi hành: 14/08 - 20/08/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
39.930.000đ

5 ngày 4 đêm

Địa điểm: Sydney
Khởi hành: 04/03 - 08/03/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
47.590.000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Sydney - Melbourne
Khởi hành: 13/03 & 17/04/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
13.900.000đ

5 ngày 4 đêm

Địa điểm: HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - CAO HÙNG - HÀ NỘI
Khởi hành từ Hà Nội: 22/04 – 26/04/2020
Hàng không: Vietnam Airlines