TOUR TRONG NƯỚC

1,850,000đ

4 ngày 3 đêm

Thời gian: 4 ngày 3 đêm Áp dụng từ 01/06-30/09/2020 Khỏi hành Thứ 3- Thứ 5 hàng tuần, tối thiểu 2 khách
1,300,000đ

3 ngày 2 đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm Áp dụng từ 01/06 - 30/09/2020 Khởi hành Thứ 3 - Thứ 5 hàng tuần, tối thiểu 2 khách