43,900,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Melbourne - Sydney
Khởi hành: 10/08 - 16/08/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
44,900,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Melbourne-Sydney-Canberra
Khởi hành: 25/09; 21/10/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
47,390,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Melbourne - Sydney
Khởi hành: 13/09; 07/11/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
47,390,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Melbourne - Sydney
Khởi hành: 14/08 - 20/08/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
47,900,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Sydney - Melbourne
Khởi hành: 06/12 - 12/12/2019
Hàng không: Vietnam Airlines
53,900,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Sydney - Melbourne
Khởi hành: 20/12 - 26/12/2019 (dịp Noel)
Hàng không: Vietnam Airlines
47,900,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: SYDNEY - MELBOURNE
Khởi hành: 8/11 & 22/11/2019
Hàng không: Vietnam Airlines
Showing 1-7 of 7 results