39,930,000đ

5 ngày 4 đêm

Địa điểm: Sydney
Khởi hành: 04/03 - 08/03/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
13,900,000đ

5 ngày 4 đêm

Địa điểm: HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - CAO HÙNG - HÀ NỘI
Khởi hành từ Hà Nội: 22/04 – 26/04/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
11,900,000đ

3 ngày 2 đêm

Địa điểm: HÀ NỘI - CAO HÙNG - HÀ NỘI
Khởi hành từ Hà Nội: 17/04 – 19/04/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
13,900,000đ

5 ngày 4 đêm

Địa điểm: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng
Khởi hành từ Hà Nội 16/04 – 20/04/2020
Hàng không: Vietnam Airlines.
11,900,000đ

3 ngày 2 đêm

Địa điểm: Hà Nội - Đài Trung - Hà Nội
Khởi hành từ Hà Nội: 10/04 – 12/04/2020
Hàng không: Mandarin Airlines
13,900,000đ

5 Ngày Đêm

Địa điểm: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng
Khởi hành từ Hà Nội 08/04 – 12/04/2020
Hàng không: Vietnam Airlines.
27,900,000đ

5 ngày 4 đêm

Lịch trình: Tokyo - Núi Phú Sỹ - Chương trình SHEN YUN
Khởi hành: 13/01-17/01/2020
Khởi hành: TPHCM
27,900,000đ

5 ngày 4 đêm

Lịch trình: Tokyo - Núi Phú Sỹ - Chương trình SHEN YUN
Khởi hành: 09/01-13/01/2020
Khởi hành: TPHCM
Showing 1-8 of 9 results