74,990,000đ

9 ngày 8 đêm

Địa điểm: Mel-Auckland-Rotorua-Syd
Khởi hành: 09/06-17/06/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
44,900,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Melbourne - Sydney
Khởi hành: 18/06-24/06/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
39,390,000đ

5 ngày 4 đêm

Địa điểm: Sydney - Canberra
Khởi hành: 22/03-26/03/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
48,550,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Sydney - Melbourne
Khởi hành: 13/03 - 19/03/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
47,900,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Sydney - Melbourne
Khởi hành: 06/12 - 12/12/2019
Hàng không: Vietnam Airlines
47,900,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: SYDNEY - MELBOURNE
Khởi hành: 8/11 & 22/11/2019
Hàng không: Vietnam Airlines
60,990,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Sydney - Melbourne
Khởi hành: 26/01 - 01/02/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
Showing 1-7 of 7 results