74,990,000đ

9 ngày 8 đêm

Địa điểm: Mel-Auckland-Rotorua-Syd
Khởi hành: 09/06-17/06/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
69,800,000đ

12 ngày 12 đêm

Địa điểm: Ai Cập - Jordan
Khởi hành: 25/01 - 06/02/2020
Hàng không: Emirates Airlines
68,800,000đ

10 Ngày 10 Đêm

Địa điểm: Liên tuyến Jordan - Israel
Khởi hành: 26/01 - 05/02/2020
Hàng không: 4* Turkish Airline
Showing 1-3 of 3 results