25,500,000đ

5 ngày 4 đêm

Địa điểm: Osaka – Kyoto – Nagoya - SHEN YUN Performance
Khởi hành: 23/12 - 27/12/2019
Hàng không: VietJet Air
31,500,000đ

6 ngày 5 đêm

TOKYO - Núi Phú Sỹ - NAGOYA - Cố đô KYOTO - OSAKA – SHEN YUN PERFORMANCE
Showing 1-2 of 2 results for KyotoClear All