CÁC CÁCH TĂNG SỨC THUYẾT PHỤC KHI LÀM HỒ SƠ XIN VISA

Posted By : admin_didulichuc/ 159 0

Khi chuẩn bị hồ sơ xin Visa, hồ sơ của bạn cần có sự logic giữa 4 mục gồm tài chính, công việc, lịch sử du lịch, và nhân thân. Vậy cần chuẩn bị những giấy tờ gì để đáp ứng 4 mục này?

Khi chuẩn bị hồ sơ xin Visa, hồ sơ của bạn cần có sự logic giữa 4 mục gồm tài chính, công việc, lịch sử du lịch, và nhân thân. Cùng BOTvisa xem video để biết thêm thông tin chi tiết nhé!