MIỀN TRUNG

1,600,000đ

3 ngày 2 đêm

Hành trình: ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ/THẦN TÀI - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA BẢY MẪU - HỘI AN
Thời gian: 3 ngày/2 đêm
Khởi hành Thứ 6 & CN hàng tuần
1,600,000đ

2 ngày 1 đêm

Hành trình: ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - BÀ NÀ/THẦN TÀI - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA BẢY MẪU - HỘI AN
Thời gian: 3 ngày/2 đêm
Khởi hành Thứ 5 & 7 hàng tuần
1,900,000đ

4 ngày 3 đêm

Hành trình: ĐN - SƠN TRÀ - BÀ NÀ/THẦN TÀI - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA - HỘI AN
Thời gian: 4 ngày/3 đêm
Khởi hành: Thứ 5 & 7 hàng tuần
850,000đ

1 ngày

Hành trình: HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành Thứ 3 & 7 hàng tuần
1,150,000đ

2 ngày 1 đêm

Hành trình: ĐÀ NẴNG - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG
Thời gian: 2 ngày/1 đêm
Khởi hành Thứ 2 & 6 hàng tuần
1,800,000đ

3 ngày 2 đêm

Hành trình: ĐÀ NẴNG - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG
Thời gian: 3 ngày/2 đêm
Khởi hành Thứ 2 & 6 hàng tuần
2,300,000đ

4 ngày 3 đêm

Hành trình: ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - BÀ NÀ- HỘI AN - HUẾ
Thời gian: 4 ngày/3 đêm
Khởi hành Thứ 4 & 7 hàng tuần
2,300,000đ

4 ngày 3 đêm

Hành trình: ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG
Thời gian: 4 ngày/3 đêm
Khởi hành Thứ 5 & CN hàng tuần