74,990,000đ

9 ngày 8 đêm

Địa điểm: Mel-Auckland-Rotorua-Syd
Khởi hành: 09/06-17/06/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
47,390,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Melbourne - Sydney
Khởi hành: 20/04 - 26/04/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
39,390,000đ

5 ngày 4 đêm

Địa điểm: Sydney - Canberra
Khởi hành: 22/03-26/03/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
48,550,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Sydney - Melbourne
Khởi hành: 13/03 - 19/03/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
39,930,000đ

5 ngày 4 đêm

Địa điểm: Sydney
Khởi hành: 04/03 - 08/03/2020
Hàng không: Vietnam Airlines