Du lịch Úc

43,900,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Melbourne - Sydney
Khởi hành: 10/08 - 16/08/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
44,900,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Melbourne-Sydney-Canberra
Khởi hành: 25/09; 21/10/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
74,990,000đ

9 ngày 8 đêm

Địa điểm: Mel-Auckland-Rotorua-Syd
Khởi hành: 09/06-17/06/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
47,390,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Melbourne - Sydney
Khởi hành: 13/09; 07/11/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
47,390,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Melbourne - Sydney
Khởi hành: 14/08 - 20/08/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
47,390,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Melbourne - Sydney
Khởi hành: 20/04 - 26/04/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
44,900,000đ

7 ngày 6 đêm

Địa điểm: Melbourne - Sydney
Khởi hành: 18/06-24/06/2020
Hàng không: Vietnam Airlines
39,390,000đ

5 ngày 4 đêm

Địa điểm: Sydney - Canberra
Khởi hành: 22/03-26/03/2020
Hàng không: Vietnam Airlines