Contact

Ban Giám đốc

  • R458 Van Nam Building, 26 Lang Str, Dong Da Dist, Hanoi City, Vietnam.
  • 0912 082 092
  • nhung@blueoceantours.net
Quách Hồng Thái

Giám đốc CN Sài Gòn

  • No 12, Doan Nhu Hai Str, 12 Ward, 4 Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • 0912 014 556
  • thai@blueoceantours.net
Duncan

Giám đốc công ty bên Úc

  • 2 Summit Rd, Burwood, Melbourne-VIC- 3125, Australia
  • (+61) 400.510.533
  • duncan@blueoceantours.net
CONTACT FORM

Đăng ký để nhận được các chương trình có giá tốt nhất

HOW TO FIND US

26 Đường Láng, Hà Nội, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

0912 082 092

nhung@blueoceantours.net

HOW TO FIND US

12 Đoàn Như Hài, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0912 014 556

thai@blueoceantours.net

HOW TO FIND US

Melbourne, 2 Summit Rd, Burwood, Victoria, 3125, Australia

(+61) 400.510.533

duncan@blueoceantours.net