Contact

Ban Giám đốc

Mrs Quach Hong Nhung
Mrs. Quach Hong Nhung

Director of Ha Noi Office

  • Van Nam Building, 26 Lang Str, Dong Da Dist, Hanoi City, Vietnam.
  • 0912 082 092
  • nhung@blueoceantours.net
Mrs Quach Hong Thai
Mrs. Quach Hong Thai

Director of Ho Chi Minh Office

  • Winhome Building, 37 Le Quoc Hung Str, Ward 12, Dist 4, HCMC, Vietnam
  • 0939 93 06 88
  • thai@blueoceantours.net
Mr Duncan Tran
Mr. Duncan Tran

Director of Head Office in Australia

  • No 2, Summit Rd, Burwood, Melbourne-VIC- 3125, Australia
  • (+61) 400.510.533
  • duncan@blueoceantours.net
CONTACT FORM

Đăng ký để nhận được các chương trình có giá tốt nhất

HOW TO FIND US

Toà Nhà Vân Nam, Số 26 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

0912 082 092

Nhung@blueoceantours.net

HOW TO FIND US

Toà Nhà Winhome, Số 37 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP. HCM, Việt Nam

0939 93 06 88

Thai@blueoceantours.net

HOW TO FIND US

Melbourne, No 2 Summit Rd, Burwood, Victoria, 3125, Australia

(+61) 400.510.533

Duncan@blueoceantours.net