Contact

Ban Giám đốc

  • R458 Van Nam Building, 26 Lang Str, Dong Da Dist, Hanoi City, Vietnam.
  • 0912 082 092
  • nhung@blueoceantours.net
Quách Hồng Thái

Giám đốc CN Sài Gòn

  • R701, 7th floor, No 37, Le Quoc Hung, Ward 12, Dist 4, Hochiminh City, Vietnam
  • 0939 93 06 88
  • Thai@blueoceantours.net
Duncan

Giám đốc công ty bên Úc

  • No 2, Summit Rd, Burwood, Melbourne-VIC- 3125, Australia
  • (+61) 400.510.533
  • duncan@blueoceantours.net
CONTACT FORM

Đăng ký để nhận được các chương trình có giá tốt nhất

HOW TO FIND US

Phòng 458, Toà Nhà Vân Nam, Số 26 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

0912 082 092

Nhung@blueoceantours.net

HOW TO FIND US

Phòng 701, Tầng 7, Số 37 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP. HCM

0939 93 06 88

Thai@blueoceantours.net

HOW TO FIND US

Melbourne, No 2 Summit Rd, Burwood, Victoria, 3125, Australia

(+61) 400.510.533

Duncan@blueoceantours.net