25

Th9
2019

CÁC CÁCH TĂNG SỨC THUYẾT PHỤC KHI LÀM HỒ SƠ XIN VISA

Posted By : admin_didulichuc/ 156 0

Khi chuẩn bị hồ sơ xin Visa, hồ sơ của bạn cần có sự logic giữa 4 mục gồm tài chính, công việc, lịch sử du lịch, và nhân thân. Cùng BOTvisa xem video để biết thêm thông tin chi tiết nhé!

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.